Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và bà Marinela Milcheva Petkova - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và bà Marinela Milcheva Petkova - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và bà Marinela Milcheva Petkova - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.
Lên top