Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Ảnh: TTXVN.
Lên top