Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới, tránh hình thức

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Tô Thế
Lên top