Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước thăm lại trường xưa dịp kỷ niệm 70 năm thành lập

Lên top