Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Tập trung chỉ đạo xử lý 8 vụ án trọng điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: X.D/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: X.D/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: X.D/VOV
Lên top