Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nga tham gia các dự án trọng điểm tại Việt Nam

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Dương Quốc Bình.
Lên top