Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước sẽ dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Đại hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Đại hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Đại hội tiến hành biểu quyết. Ảnh: TTBC
Lên top