Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Xử lý nghiêm vụ án liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (Ảnh: QH)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (Ảnh: QH)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (Ảnh: QH)
Lên top