Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Ảnh: TTXVN
Lên top