Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: TTXVN.
Lên top