Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN.
Lên top