Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Lên top