Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top