Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Lên top