Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ. Ảnh: TTXVN.
Lên top