Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát động “Tết trồng cây”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tiến Lập-Hiền Trang
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tiến Lập-Hiền Trang
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham gia Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Tiến Lập-Hiền Trang
Lên top