Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes. Ảnh: VGP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes. Ảnh: VGP.
Lên top