Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới Báo Tiền Phong nhân 65 năm ra số báo đầu tiên

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tiền Phong, tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra số đầu tiên (16.11.1953 và 16.11.2018). Ảnh TP
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tiền Phong, tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra số đầu tiên (16.11.1953 và 16.11.2018). Ảnh TP
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Tiền Phong, tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra số đầu tiên (16.11.1953 và 16.11.2018). Ảnh TP
Lên top