Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư Lào

Lên top