Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp  Bộ Chính trị ngày 21.6.2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 21.6.2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 21.6.2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.
Lên top