Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện tại Học viện Chính trị Quốc gia, sáng 29.6. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện tại Học viện Chính trị Quốc gia, sáng 29.6. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện tại Học viện Chính trị Quốc gia, sáng 29.6. Ảnh: TTXVN
Lên top