Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top