Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc
Lên top