Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Không để đảng viên vi phạm cơ cấu vào cấp ủy

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top