Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh tư liệu: TTXVN
Lên top