Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư tới Thượng hoàng Akihito

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhật hoàng Akihito trong chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu năm 2017. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhật hoàng Akihito trong chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu năm 2017. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhật hoàng Akihito trong chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu năm 2017. Ảnh: TTXVN.
Lên top