Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày phòng chống thiên tai

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN
Lên top