Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BNG
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: BNG
Lên top