Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch AIPA 40

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top