Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư chúc mừng nhân dịp năm học mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TH/ Báo Điện tử Đảng Cộng sản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TH/ Báo Điện tử Đảng Cộng sản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TH/ Báo Điện tử Đảng Cộng sản.
Lên top