Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng Tổng thống Israel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 3.2017. Ảnh: ĐBND.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 3.2017. Ảnh: ĐBND.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Ruvi Rivlin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 3.2017. Ảnh: ĐBND.
Lên top