Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng Toàn quyền Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AP.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AP.
Lên top