Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng Quốc vương Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top