Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng lãnh đạo mới của Triều Tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: PV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: PV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: PV
Lên top