Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng lãnh đạo Croatia và Slovenia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐO.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐO.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐO.
Lên top