Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi Điện mừng Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 1.3.2019. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 1.3.2019. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 1.3.2019. Ảnh: TTXVN
Lên top