Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng 74 năm Quốc khánh Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top