Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện chúc mừng Tổng thống Indonesia

Lên top