Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện chúc mừng tân Toàn quyền Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: LĐ.
Lên top