Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện chúc mừng Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. Ảnh: TTXVN
Lên top