Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Giữ quan hệ nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 15.10. Ảnh N.Thắng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 15.10. Ảnh N.Thắng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 15.10. Ảnh N.Thắng
Lên top