Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Lên top