Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự tổng kết năm 2018 của Đoàn ĐBQH Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn ĐBQH Hà Nội. Ảnh Viết Thành
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn ĐBQH Hà Nội. Ảnh Viết Thành
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn ĐBQH Hà Nội. Ảnh Viết Thành
Lên top