Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào Đắk Lắk

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội đoàn kết với đồng bào các buôn, thôn ở Đắk Lắk.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội đoàn kết với đồng bào các buôn, thôn ở Đắk Lắk.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Ngày hội đoàn kết với đồng bào các buôn, thôn ở Đắk Lắk.
Lên top