Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top