Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào. Ảnh: TTXVN.
Lên top