Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.Ảnh: TTXVN.
Lên top