Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: TTXVN.
Lên top