Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Điểm sáng vai trò tiên phong, nòng cốt ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lên top