Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Lên top